En sak i taget

posted in: Blogg | 3

“Jag arbetar väldigt systematiskt. Ändrar jag något i min gitarr-design ändrar jag bara en detalj i taget!” Citatet är inte från någon speciell gitarrbyggare men kunde å andra sidan gälla många för det är inte ovanligt att man stöter på denna inställning bland byggare. Vid första anblicken ter det sig … Read More

Att gå till botten med bottnen, del 2

posted in: Blogg | 6

I del 1 av denna undersökning av bottnens roll i gitarrbygget prövade jag tanken att de traditionella materialvalen, de material vi vant oss vid att se på gitarrer, delvis kanske kan förklaras av socio-ekonomiska orsaker. Ihop med att vissa träslag klingar musikaliskt med mycket övertoner då man knackar i dem … Read More

Att prata om ton…

posted in: Blogg | 0

…är inte lätt. Precis som alla andra sinnesintryck  är det vi hör svårt att beskriva med ord. Vad annat kan vi göra än att ta till liknelser? Men för mig som hela tiden försöker jobba tillsammans med mina kunder är detta besvärligt. Vi har ju inte någon standard inom gitarrvärlden … Read More