En sak i taget

posted in: Blogg | 3

“Jag arbetar väldigt systematiskt. Ändrar jag något i min gitarr-design ändrar jag bara en detalj i taget!” Citatet är inte från någon speciell gitarrbyggare men kunde å andra sidan gälla många för det är inte ovanligt att man stöter på denna inställning bland byggare. Vid första anblicken ter det sig … Read More

Att gå till botten med bottnen, del 2

posted in: Blogg | 6

I del 1 av denna undersökning av bottnens roll i gitarrbygget prövade jag tanken att de traditionella materialvalen, de material vi vant oss vid att se på gitarrer, delvis kanske kan förklaras av socio-ekonomiska orsaker. Ihop med att vissa träslag klingar musikaliskt med mycket övertoner då man knackar i dem … Read More

Om felslut inom gitarrbygge

posted in: Blogg | 0

Jag tror inte att jag sitter inne med sanningen om allt vad det gäller gitarrer och gitarrbygge. En sådan inställning vore ju otroligt arrogant och högmodig. Ändå händer det rätt ofta att jag stöter på uttalanden om gitarrbygge eller gitarrer som jag betraktar som fel helt enkelt för att de … Read More

Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket

posted in: Blogg | 0

Under andra halvan av nittonhundratalet var den allmänna trenden bland gitarrbyggare att bygga allt tonstarkare gitarrer. I Segovias fotspår konserterades det i stora konsertsalar och gitarrens ganska blygsamma ljudvolym pressades till det yttersta av gitarristerna. Men vad blev resultatet av denna volymjakt? Hur utvecklades gitarrkonstruktionerna och vad blev den klangliga … Read More

Om att stämma gitarren rätt

posted in: Blogg | 2

Ingen som spelar gitarr är väl omedveten om det nödvändiga i att stämma strängarna inbördes, men hur många är noga med att stämma till rätt tonhöjd? Om man spelar ihop med andra är detta självklart, men då man sitter ensam på kammaren är det väl inte så noga? Men jo! … Read More