Nederklossen

Nederklossen

posted in: Blogg | 0

En nederkloss är en nederkloss är en nederkloss…Denna lilla kloss, en liten bit trä,  limmad i skymundan, längst inne i gitarren, kan väl inte spela någon större roll för gitarrens kvalitet? Man ser den ju inte ens. Ok, om ni tror det ska jag förklara varför ni har fel.

Låt oss börja med grundfunktionen. Vad har klossen för uppgift? Den uppenbara funktionen är att förena de två sargerna med varandra samt med lock och botten. Klossen behöver vara hög nog för att nå mellan lock och botten, vilket ju är självklart…, och bred nog för att ge de två sargerna en god limyta. Detta är också självklart. Den bör dessutom vara stabil nog att hålla för belastningen som är i klossen (i synnerhet om man har ett axelband monterat med en knopp in i klossen), kanske till och med robust nog att ta stötar. En typisk kloss har således måtten sarghöjd x ca 70 mm x ca 15 mm. Den är jämntjock och med fasade eller avrundade hörn. Där kunde vi sluta, vilket också många gör, för resten som jag kommer att berätta är inte lika uppenbart för den som inte funderat över det.

  Tillverkningen av klossen bör ske på ett visst sätt. Enklast är att helt enkelt såga av en bit från en planka, så lång som klossen ska vara hög, men limning av ändträ blir aldrig starkt. Därför bör fiberriktningen i klossen orienteras så att  den är parallell med sargen vilket innebär att man för de flesta gitarrer måste utgå från plankor som är åtminstone fyra tum breda. Detta är egentligen inga problem. De träslag man oftast använder kommer från stora träd. Ändå är det inte sällan man ser felvända klossar. Ett skäl kan vara att en del tycker att klossen blir starkare om fiberriktningen går tvärs sargen och att den styrkan behövs om man har en axelremsknopp monterad i klossen, och det är givetvis sant, men det finns möjlighet att få både en stark kloss och en bra limfog genom att förstärka klossen på insidan med ett tvärgående fanér av lämplig tjocklek. På utsidan motsvaras detta fanér av inläggninglisten man gör där sargerna möter varandra. Fleta har en speciell konstruktion där han förenar tre delar med not och spånt så att lock och botten möter rätt fiberriktning i fogen och så att klossen till största delen har fiberriktning tvärs sargen. En finurlig men lite omständlig konstruktion. Den allra bästa konstruktionen av klossen borde dock vara en av lätt trä tillverkad plywood, det vill säga flera träskikt med till varandra vinkelrät fiberriktning. Om de skikt som löper parallellt med sargen görs tjockare än de som är vinkelräta påverkas inte limytan mot lock och botten negativt. Klossen blir lätt, stark och ger fullgod limning på samtliga ytor.

  Den akustiska funktionen av klossen har jag aldrig sett beröras någonstans eller av någon men det finns en sådan, om än inte så stor att man kan utföra underverk med bara klossen, men eftersom allt hänger ihop i en gitarr, både mekaniskt och akustiskt, är det dumt att inte tänka på klossens roll i det hela.

  Så vad är det då kan man göra? För att förstå detta måste man vara insatt i hur de olika resonanserna fungerar och samverkar med varandra i gitarren. Detta är dock komplicerat och jag tänker inte gå in i detalj på det här. I princip går det dock ut på att klossens tjocklek, hur långt in under locket den sträcker sig, har inverkan på lockets grundresonans och de tre följande övertonerna, kanske ännu fler. Man kan medvetet låta klossen aktivt vara med och styra dessa som ett komplement till lockets och bottnens egenskaper genom att välja form på klossen. Vikten på klossen är också betydelsefull, ungefär som vikten på stämskruvarna är det. En lätt kloss ger en snabbare attack i tonen, en tyngre ger långsammare attack. Till den som själv bygger måste jag dock tillägga att ni inte ska vänta er underverk bara utifrån hur ni utformar klossen. Se det istället som en liten pusselbit i det fascinerande fyrdimensionella pussel som gitarrbygge är att lägga, för visst är dessa myriader detaljer fascinerande?

Leave a Reply