Om att gå i cirklar

Om att gå i cirklar

posted in: Blogg | 0

En av mina favoritböcker är Nalle Puh. Inte bara har jag läst den för mina barn, jag har också läst den många gånger för mitt eget nöjes skull. Jag fascineras av hur mycket levnadsvisdom som är inflätad i dessa enkla historier om Christoffer Robin, Puh, Nasse, Ior och allt vad de olika figurerna heter. Livsvisdom måste inte vara oöverstigligt djupt och svårmodigt. En av mina favoritepisoder är när Puh och Nasse är ute och spårar en Tessla. Den påminner mig om hur jag själv ofta går i cirklar i mitt gitarrbyggande.

Puh är alltså ute och går i snön när han stöter på ett spår. Han följer nyfiket spåret ett tag.  Efter ett tag möter han Nasse och de slår följe. Nasse tror att spåret kanske är efter en Tessla. Även om han känner sig lite rädd och osäker inför mötet följer de spåret. Efter ett tag märker de med bävan hur en ny Tessla har anslutit sig till den första, och efter ytterligare en stunds spårande ansluter sig ännu en. Denna gång en med mindre tassar än de två första; kanske en Tassla tror Puh.  Ännu en Tassla ansluter sig lite längre fram och inte bara Nasse utan även Puh blir alltmer osäker inför det eventuella mötet med så många Tesslor och Tasslor. Till slut väljer de att avblåsa förföljandet av alla dessa okända och kanske fientliga djur och Nasse avviker skyndsamt med svepskälet att han har något viktigt att göra som inte kan vänta. Christoffer Robin som har sett Puhs och Nasses spårande visar Puh hans egna tassavtryck och efter mycket och långsamt funderande inser Puh att han spårat sig själv och att han är en björn med mycket liten hjärna. I det läget är det bättre att ta lunch tycker han…

Gitarren har många delar och detaljer att spåra betydelsen av. En del är uppenbart viktiga, som till exempel lockets ribbsystem. Man kan lätt märka stora förändringar i hur gitarren fungerar och låter bara genom att ändra höjden på en ribba med en millimeter. Självklart kan man märka en ännu större skillnad genom att ändra höjden på fler ribbor. Men vilken förändring får man om man om ribborna har ursprunglig höjd men annan placering? Och om man dessutom ändrar höjden på någon eller alla ribborna? Även formen på ribborna har stor betydelse, så vad händer om man har ursprunglig höjd och placering på ribborna men ändrar formen? Och om man dessutom ändrar på placering och/eller höjd? Materialet i ribborna har stor betydelse, om det är lätt eller tungt, styvt eller mjukt. Så vilken förändring kan man märka med t.ex. ett styvare material i ribborna men ursprunglig höjd, placering och form? Och om man ändrar även höjd och/eller placering och/eller form? Men även antalet ribbor är betydelsefull. Så vilken förändring kan man märka med ursprunglig höjd, placering, form och materialbeskaffenhet men ändrar antalet från t.ex. sju till fem? Och om man dessutom ändrar även höjd och/eller placering och/eller form och/eller materialbeskaffenhet?

Sådär kan man hålla på, varv efter varv, och man drabbas av en svindlande ångest över hur spåren efter Tesslorna och Tasslorna bara ökar och ökar i antal efter varje varv. I förvirringen händer det lätt att man följer spår som är något annat än det man tror. Kanske bättre att ta lunch och fundera på saken…?

Leave a Reply