Tiden som gratis resurs i gitarrbygge

posted in: Blogg | 0

Det ligger i tiden att publicera sig på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Detta gäller inte bara ”allmänheten” utan även många gitarrbyggare. I och med detta ges också en viss insyn i dessa byggares byggprocess. Det är intressant att se duktiga hantverkares olika metoder och att jämföra dem med ens egna. Det finns mycket att lära av varandra! En sak som jag reflekterat över är dock hur snabbt många byggare arbetar. Med detta menar jag inte i första hand hur snabbt de utför olika arbetsmoment, detta kan naturligtvis variera beroende på vad som utförs, utan det jag tänker på är den korta tiden många har mellan färdigställande av instrumentet och leverans till kund.

En nybesträngad gitarr tar tid på sig för att mogna till det instrument som det har kapacitet till att bli. Kapacitet; med detta menar jag att materialet och byggarens dimensionering av gitarrens olika delar tillsammans bildar förutsättningen för hur gitarren kommer att bli när den spelats ett tag och mognat. Eftersom trä är elastiskt är en ny gitarr som en nyväckt skönhet på dåligt humör. En alldeles ny gitarr låter aldrig på topp. Först behöver spänningar i locket och alla andra delar få sätta sig, utjämnas och vad det nu är som händer i gitarren då den långsamt vaknar till liv av tidens gång. Den mår även bra av att spelas. Det tar många veckor innan den har kommit att bli så att det något så när går att bedöma om den faktiskt är bra nog eller om den behöver justeras akustiskt på något vis. Vargtoner kan komma och gå under denna mognadsprocess, likaså förändras attack och sustain. Till och med stränghöjden tar tid på sig att bli stabil. En snabb leverans omedelbart efter att strängarna kommit på är således att skynda förbi möjligheten till dessa justeringar om de nu skulle behövas. Även att bara vänta in gitarrens mognad av sig själv är en stor kvalitetsvinst inför presenterandet av den till den väntande kunden. Vid en del andra hantverk har man en annan syn på mognadstid. För mejeristerna är det otänkbart att inte lagra ostarna och låta dem mogna, var sort efter sina behov. Likaså vid vintillverkning. Ett fint årgångsvin skickas inte ut till försäljning omedelbart efter buteljering. Tiden, väntetiden på att gitarren ska mogna några månader, borde alltså kunna ses som en resurs att använda sig av för att höja sitt gitarrbyggarhantverk ytterligare ett steg, men detta avstår förvånansvärt många av mina kollegor från. Uppenbarligen ser de ett problem med detta synsätt, eller så har tanken helt enkelt inte slagit dem. Kanske är detta inte så konstigt. Tiden är visserligen gratis, men att hålla inne en leverans är att skjuta på inkomstens förvärvande.

Detta är troligen en av förklaringarna till de hastiga leveranserna. Det är tufft att försörja sig som gitarrbyggare. Samtidigt är det en väg till ytterligare framgång att räkna in denna mognadstid, inklusive eventuella justeringar, i byggtiden. Själv säljer jag ofta helt nyss färdigställda gitarrer som har föregående år angivet på etiketten. Förklaringen till detta är att jag för enkelhets skull oftast limmar in etiketten innan jag stänger gitarrlådan genom att limma på bottnen. Sedan följer en lång tid av väntan, provspelande och eventuella justeringar. Om året på etiketten inte längre är aktuellt ser jag inga större problem i detta utan är tvärtom stolt över att låta gitarrerna födas i den takt som trät och mognaden kräver.

Leave a Reply