Studentgitarrer…

posted in: Blogg | 0

…är inte något man får när man tagit studenten utan det är en översättning av det spanska begreppet “guitarras de estudio”. Spanjorerna har en långtgående tradition av att bygga gitarrer, det vet de flesta som spelar klassisk gitarr eller flamenco, men som svensk är det lätt att bli förvirrad av hur de spanska gitarrerna produceras. Det finns så många gitarrbyggare med kända namn som säljer många olika modeller, och dessutom finns det ett antal fabriker vars modellspektra sträcker sig från billiga gitarrer för några tusenlappar till exklusiva instrument som i mycket kan mäta sig med handbyggda gitarrer från enskilda byggare. Jag tror att det finns en fundamental skillnad i hur svenskar och spanjorer ser på gitarrproduktion och som svensk gitarrköpare kan det lätt uppstå missförstånd om man inte är lite insatt i vad “guitarras de estudio” är och hur produktionen av dessa går till där nere.

I Spanien finns det en tradition av stränginstrumentbygge som går tillbaka ända till medeltiden eller ännu längre och gitarrbyggare är inte ett så ovanligt yrke där som det är här. Enbart i Granada, en stad i Malmös storlek, finns det över fyrtio byggare med egna verkstäder. I Valencia finns det flera gitarrfabriker och i den intilliggande provinsen Alicante finns den största av dem alla; Alhambra-fabriken. Utöver dessa enskilda byggare och fabriker finns det dessutom ett stort antal större verkstäder där gitarrer byggs av en grupp gitarrbyggare som arbetar tillsammans under en gemensam etikett. Familjen Bernal är ett bra exempel på detta. Kort sagt, gitarrbygge och gitarrproduktion sker lite varstans, på många sätt och är en gammal näring väl förankrad i den spanska folksjälen. De underliggande koderna förstås utav de flesta spanjorer.

Men i mötet med den svenska synen på gitarrbygge uppstår det problem. Jag kanske generaliserar för mycket, men har inte vi svenskar en mer romantisk syn på hur gitarrbygge går till? Den ensamme Ghepetto-liknande byggaren står i sin verkstad och skapar instrument utifrån hemliga metoder och lackrecept… Med den synen följer också att byggarens etikett får liknande status som en konstnärs signatur på en målning, och det är här missförståndet uppstår med den spanskbyggda gitarren, för i en spansk gitarr visar en etikett i instrumentet ofta bara vilket företag eller vilken person som säljer instrumentet. Finns det ingen namnteckning, en handskriven signatur, är gitarren ifråga sannolikt en fabriksbyggd gitarr och spanjoren ser inget konstigt i att i princip samma, eller mycket snarlika, etiketter används till gitarrer som har producerats på olika sätt. Handbyggda mästarinstrument och fabriksbyggen kan därför ha i stort sett identiska eller mycket snarlika etiketter.

Det är inte ovanligt att spanska gitarrbyggare som gjort sig ett känt namn utnyttjar det kommersiella värdet i sitt namn och låter fabrikstillverka gitarrer som de sedan säljer under sin egna etikett. Jag ser inget fel i detta, så länge som alla kort ligger på bordet och sanningen är tydlig och utan förbättrande rövarhistorier. Kunden har rätt att veta vad han/hon köper, men tyvärr är det inte alltid som det går så snyggt till. Jag har hört det berättas av personer som blivit lurade hur spanska byggare har manipulerat, vilselett och farit med osanning om gitarrens ursprung. I stället för att öppet deklarera att gitarren är en fabriksbyggd gitarr har de hävdat att de själva har medverkat i byggandet på ett eller annat sätt. Jag känner faktiskt även till att liknande lögner används här i Sverige för jag har personligen hört hur en svensk handlare berättade att gitarrerna hon sålde i en världsberömd byggares namn alla övervakades och kontrollerades av byggaren. Jag betraktar sådant förfarande som oetiskt bedrägeri. Hur kan jag veta att det är lögn att byggaren är delaktig i byggandet? Tänk efter själva!

En ensam byggare kan i bästa fall klara av att producera max 30-35 instrument av världsklass om året under förutsättning att byggaren är oerhört fokuserad, rutinerad, skicklig och inte längre behöver experimentera så mycket. Detta är en fysisk gräns för vad som tidsmässigt är möjligt. Oftast är det färre gitarrer som byggs på ett år. Kanske är 15-20 gitarrer ett rimligare medelvärde. Om en byggare har en världsomspännande berömmelse (som i fallet med den svenske handlaren jag refererar till) med en lång beställningskö både från enskilda gitarrister och handlare världen över är det knappast troligt att denne person avsätter en stor del av sin tid att bygga, justera eller ens syna de billiga fabriksbyggen som säljs under hans namn. Det handlar ju om hundratals, kanske tusentals, instrument om året. Tyvärr tror jag att även dyrare fabriksbyggen sällan eller aldrig kommer i kontakt med den mästare vars namn står på etiketten. Jag upprepar: jag ser inget fel i att sälja fabriksbyggda gitarrer under en enskild gitarrbyggares namn så länge som det är tydligt hur gitarren har byggts. Jag blir dock alltid lika upprörd och besviken på mänskligheten då jag stöter på gitarrister som stolt visar fram sina gitarrer som de tror “Mästaren” har byggt när de i själva verket köpt en fabriksbyggd gitarr. De har rått och uppsåtligen blivit lurade att tro något annat än vad verkligheten är. Deras gitarrer kan mycket väl vara bra och prisvärda instrument, men bedrägeri är alltid bedrägeri. Detta förekommer i Spanien, i Sverige och troligen överallt i världen där mindre ärliga personer försöker tjäna pengar på gitarrbyggarmyter och godtrogna gitarrister.

Jag vill sluta detta blogginlägg med att uppmana alla till att INTE misstänkliggöra alla gitarrbyggare eller handlare som säljer olika gitarrer under en byggares osignerade etikett. Jag är säker på att de flesta är ärliga och rimligt tydliga med vad som gäller. Använd istället sunt förnuft, ställ frågor, var kritiska gentemot det som sägs. Är det rimligt att den byggare vars namn står på etiketten säljer en gitarr till det pris som begärs och hur är den i så fall tillverkad? Och allra sist men inte minst, spela och lyssna på instrumentet! En gitarr är ett bra eller dåligt musikinstrument utifrån hur den låter och känns att spela på. Köp inte en gitarr enbart utifrån namnet på etiketten.

Leave a Reply