Att stämma om andra byggares instrument…

posted in: Blogg | 1

…är ett oskick tycker jag. Jag vet att detta förekommer, på alla “nivåer” av instrumentbygge. Vad det gäller fabriksbyggen har jag egentligen inga åsikter (fabriker har ju inga känslor…). Sådana instrument  tycker jag att det är upp till var och en att hantera efter eget huvud, dock med uppmaning till alla att inte ge sig på instrument av stort musikaliskt eller historiskt värde. Jag menar, det finns ju fabriker och fabriker, och att dra alla över en kam går ju inte. Låt de värdefulla och fina instrumenten få vara i fred, och ge er inte på något ni inte behärskar! Men som rubriken tydligt antyder är det enskilda byggares instrument jag syftar på främst. Det har hänt flera gånger att någon gitarrist har bett mig att stämma om deras gitarr (med “stämma om” menar jag att akustiskt förändra lock och botten för att förbättra klangen och responsen i instrumentet). De har tyckt att något fattats i deras gitarr och önskat att jag skulle fixa det. Jag har alltid vägrat. Varför? Problematiken är inte helt enkel.  Ägaren till gitarren äger ju instrumentet. Han/hon har betalat för det och har väl rätt att göra vad han/hon vill med sin egen ägodel? Så kan man tycka, men jag anser att det inte är så enkelt. För det första, varför skulle jag vilja utföra ett sådant arbete?  Blir gitarren bättre, eller rent av bra, är det inte jag som får “äran” utan den tillfaller ju byggaren. Det är inte min etikett som står i gitarren utan byggarens. Med mitt arbete har jag således bara skapat en konkurrent till mina egna gitarrer på marknaden. För det andra, jag skulle inte vilja se att någon annan byggare utförde sådant arbete på mina egna gitarrer, och detta av flera anledningar. Om det är jag som byggt gitarren och har mitt namn på etiketten vill jag att den “ära” som tillfaller mig och instrumentet ska vara rättvis. Om någon annan “förbättrat” min gitarr är den ju inte längre “min” helt och hållet, och om gitarren faktiskt inte blivit bättre utan rent av försämrats utav den andres klåfingrighet har ju mitt arbete delvis förstörts. Jag skulle vilja jämställa det med konstmarknaden. Ingen vettig människa skulle väl ge sig på att “förbättra” en Picasso (för att ta ett namn som de flesta känner till…) ?  Dessutom, vem kan med säkerhet avgöra vad som är bättre eller sämre karaktärer i en gitarr eller ett konstverk? Kanske ska jag inte jämföra mig med en sådan storhet som Picasso, men jag har i alla fall byggt mina gitarrer med hela min kraft, vilja och vision, oavsett vad det kan tyckas vara värt. Mitt verk är mitt, om än ägt av någon annan. Är min inställning seriös? Ja, absolut! Pretentiös?  Ja, kanske! Har jag rätt eller fel? Det är upp till var och en att bestämma, men nu vet ni var jag står. Stämma om andras gitarrer? Jag gör det inte!

One Response

  1. Hawkey Franzen
    | Svara

    Vi har en tavla gjord av Tove Jansson, Tove vald till århundradets finlandssvensk härom året. Tavlan flagnade lite för något decennium sedan, och vet ni vem som restaurerade den? Tove Jansson förstås.

Leave a Reply