Greppbrädessprickor

posted in: Blogg | 0

Greppbrädessprickor är något som riskerar att uppstå på gitarrer som utsätts för torrt klimat. Jag tänker inte på de sprickor som ibland kan uppstå i själva greppbrädan. Dessa kan visserligen se fula ut men de är sällan farliga för instrumentet och rent kosmetiskt är de oftast mycket lätta att reparera. … Read More

Ebenholtsens förbannelse

posted in: Blogg | 0

Det är sant att greppbrädan är utsatt för stort slitage av fingrar, strängar och naglar, och traditionellt har ebenholts använts i finare gitarrer på grund av sin stora hårdhet och motståndskraft mot nötning och slitage. Kanske har också ebenholtsens exklusivitet spelat roll; ett dyrt instrument kräver dyra träslag. Men frågan … Read More