En sak i taget

posted in: Blogg | 3

“Jag arbetar väldigt systematiskt. Ändrar jag något i min gitarr-design ändrar jag bara en detalj i taget!” Citatet är inte från någon speciell gitarrbyggare men kunde å andra sidan gälla många för det är inte ovanligt att man stöter på denna inställning bland byggare. Vid första anblicken ter det sig … Read More

Orsak och verkan

posted in: Blogg | 6

Min hund är en smart rackare. Jag förvånas ofta över hur han lyckas lägga märke till människornas handlingsmönster i hans omgivning på så sätt att han ofta verka veta vad som ska ske redan innan personen i fråga själv är medveten om det. Han är duktig på att se mönster, … Read More

Att gå till botten med bottnen, del 2

posted in: Blogg | 6

I del 1 av denna undersökning av bottnens roll i gitarrbygget prövade jag tanken att de traditionella materialvalen, de material vi vant oss vid att se på gitarrer, delvis kanske kan förklaras av socio-ekonomiska orsaker. Ihop med att vissa träslag klingar musikaliskt med mycket övertoner då man knackar i dem … Read More

Amatörjobb på gitarren, del 2

posted in: Blogg | 0

En närliggande frågeställning till min diskussion om reparationsarbete i mitt förra inlägg är huruvida man ska ge sig på att “förbättra” sin gitarr om man inte har fackmässiga kunskaper och stor byggerfarenhet. Någon har kanske en gitarr hemma som t.ex “låter stumt”, har “dålig diskant” eller “tunn bas” och vill … Read More