Gitarrbygge och hälsan, del 1

posted in: Blogg | 0

Att bygga gitarr är ett högrisk-yrke. Det är bara att inse fakta tyvärr. Många gitarrbyggare dör i förtid och dödsorsaken är ofta cancer i någon form. Låt mig lista en rad kända namn. José Ramirez III och IV, Masaru Kohno, David Rubio, Manuel Contreras, och med Svensk anknytning kan nämnas Georg Bolin, Karl-Erik Gummesson, Lars Bohman och nu nyligen Alex van der Horst, mer känd som “Alejandro”. Jag har givetvis inte kunskap om alla dessa personers sjukdomshistoria och varför de drabbats, men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att så många drabbas och jag anser att det inte är långsökt att mistänka arbetsmiljön som en betydande riskfaktor vid utvecklandet av cancer i olika former. Det räcker med att läsa en lista över hälsofarliga träslag för att inse att de flesta som används inom gitarrbygge finns med på denna lista.

Det är inte bara träfibrerna som påverkar andningsvägarna  utan det är också träts innehåll av olika kemiska ämnen som är farligt, även för resten av kroppen. Många av de tropiska träslagen konkurrerar med varandra eller skyddar sig mot parasitangrepp genom kemisk krigföring. Vissa är mycket giftiga och en del träslag är så allergiframkallande att det för vissa personer kan räcka med att exponeras för trät ifråga bara några gånger för att utveckla kraftig allergi. Har man väl utvecklat en allergi mot ett träslag kan man vara så känslig att det inte ens går att vistas i samma rum. Då hjälper inte längre de vanliga skyddsåtgärderna såsom spånsug, luftfilter, andningsmask, skyddskläder och handskar. Sedan ett antal år har jag cortisontabletter och bricanyl-inhallator ständigt till hands för att snabbt kunna få hjälp om jag skulle få någon allergichock, för man vet aldrig när det kan slå till. Jag har varit med om att en viss träbit av ett träslag som jag annars inte reagerar mot plötsligt fick min kropp att rusa i allergichock då jag klöv upp den med bandsågen.

Även en del andra material och kemikalier som används är hälsofarliga. Jag tänker på t.ex pärlemor, kolfiber, epoxy, olika lacker och lösningsmedel. Slarvar man med hanteringen av dessa straffar det sig ofta förr än senare.

Så till de gitarrbyggare, professionella såväl som hobbybyggare, som ännu inte vidtagit seriösa åtgärder för att förbättra sin arbetsmiljö vill jag komma med råd att ta på största allvar. Jag vill faktiskt vara så drastisk så att jag säger att det gäller livet! Vi reagerar alla olika på vissa ämnen i vår miljö. En del “snällare” träslag påverkar bara några få människor med särskild känslighet. Andra ämnen är så farliga att vi alla behöver skydda oss så väl som det någonsin går. En lång lista med förslag till åtgärder kommer i nästa blogginlägg.

Leave a Reply